Projecte de dos habitatges unifamiliars aïllats a Sant Cugat

ubicació: Sant Cugat