Projecte d’habitatge unifamiliar aïlliat a Villadrau

ubicació: Viladrau, Girona