Avantprojecte de Galeria d’art particular a Sant Cugat del Vallès

ubicació: Sant Cugat del Vallès