Projecte de reforma d’habitatge unifamiliar aïllat a Barcelona

ubicació: Barcelona